Bệnh viện Quận 11, TP. HCM tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023

17/01/2023

Bệnh viện Quận 11, TP. HCM tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 28/02/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Quận 11

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: benhvienquan11.vn