Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

19/02/2021

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn