Bệnh viện Từ Dũ tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2021

06/04/2021

Bệnh viện Từ Dũ tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2021 như sau:

1. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/03/2021 đến hết ngày 31/08/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Từ Dũ tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2021 Bệnh viện Từ Dũ tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2021 Bệnh viện Từ Dũ tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2021

Nguồn tin: tudu.com.vn