Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

14/09/2020

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 434 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/09/2020 đến hết ngày 13/10/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Số 6 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

>>>>>Hoặc đăng ký dự tuyển: Tại đây!

Nguồn tin: benhvienungbuou.vn