BQL các Khu công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021

03/11/2021

BQL các Khu công nghiệp Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/11/2021 đến hết ngày 02/12/2021

– Địa điểm: Văn phòng BQL các Khu công nghiệp Thái Nguyên, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: bqlkcnthainguyen.gov.vn