BQL các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

23/06/2021

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-SNV ngày 03/6/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam;

Nhằm đảm bảo đủ chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2021, Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:

1.  Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển:

Tổng số chỉ tiêu xét tuyển là 01, vị trí việc làm với tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn cụ thể như sau:

Vị trí Kế toán thuộc Phòng Kế hoạch tài chính và Xây dựng cơ bản: 01 chỉ tiêu; tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Kế toán;

*Điều kiện chung về:

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01 2014 TT- B DĐT ngày 24 01 2014 của Bộ iáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ  bậc d ng cho Việt Nam ho c có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc ho c có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

Có trình độ tin học đạt chuẩn k năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03 2014 TT-BTTTT ngày 11 3 2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn k năng sử dụng công nghệ thông tin; ho c có chứng chỉ tin học tương đương.

2.  Hình thức tuyển dụng và trình tự, thủ tục đăng ký dự tuyển:

Hình thức tuyển dụng: Tổ chức xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020 NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trình tự, thủ tục đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu Phiếu dự tuyển kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận sau:

Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam.

Địa chỉ: ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3818178

3.  Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này (trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần).

4.   Thành phần hồ sơ yêu cầu đối với người trúng tuyển (hoàn thiện hồ sơ khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển):

Bản sơ yếu lý lịch tự thực có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 0 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực ho c xuất trình bản chính để đối chiếu, xác minh;

Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe theo quy định, có giá trị trong thời hạn 0 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam.

Nguồn tin: sonoivu.tayninh.gov.vn