BQL cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp – BQL Khu kinh tế tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2021

04/02/2021

Căn cứ Văn bản số 7049/UBND-THKSTTHC ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM

– Số lượng cần tuyển: 02 viên chức.

– Nơi làm việc: Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

– Vị trí việc làm: Văn thư – lưu trữ; kế toán.

Mô tả công việc:

* Vị trí văn thư – lưu trữ:

+ Quản lý văn bản đi, đến, photo in tài liệu, quản lý và sử dụng con dấu theo quy định.

+ Thu thập, chỉnh lý, bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

+ Các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

* Vị trí Kế toán:

+ Tham mưu về công tác Tài chính kế toán, theo dõi quản lý nguồn kinh phí, tài sản đơn vị.

+ Quản lý, theo dõi vật tư, trang thiết bị của đơn vị, tham mưu công tác mua sắm tài sản đơn vị

+ Các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHUNG

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

–  Là công dân Việt Nam, tuổi: Từ 18 tuổi trở lên.

– Có đầy đủ hồ sơ dự tuyển

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được tuyển.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành Bản án, Quyết định của Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về hình sự; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng).

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Văn thư – lưu trữ (đối với vị trí Văn thư – Lưu trữ), Tài chính – Kế toán (đối với vị trí Kế toán); không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Có kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên; trong thời gian tập sự 12 tháng làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, hết thời gian tập sự sẽ bố trí địa điểm làm việc tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Long An.

3. Ngoại ngữ tiếng Anh: Trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ tiếng anh trình độ B trở lên.

4. Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển viên chức: Thực hiện theo 02 vòng:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn. Phỏng vấn kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.

+ Kiến thức chung: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Kiến thức chuyên ngành: Các văn bản pháp luật liên quan đến vị trí việc làm thí sinh đăng ký dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn 30 phút.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, ghi rõ thông tin theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (mau so 1_nghi dinh 115_2020).

– Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển viên chức lần sau.

2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 03/02/2021 đến hết ngày 03/3/2021, thu nhận vào giờ hành chính các ngày trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

– Địa điểm tiếp nhận: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 02723.825.445.

VI. MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC

1. Chậm nhất ngày 09/3/2021, Hội đồng xét tuyển sẽ thông báo danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An và Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An tại địa chỉ: http://bqlkkt.longan.gov.vn.

2. Tổ chức xét tuyển dự kiến ngày 25/3/2021. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An vào làm việc tại Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp năm 2020.

Nguồn tin: bqlkkt.longan.gov.vn