BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2021

29/04/2021

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-CNCHL ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021và thông báo tuyển dụng số 117/CNCHL-VP ngày 12/3/2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thông báo tuyển dụng 8 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên năm 2021, theo kế hoạch kỳ thi dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, vì một số lý do, Ban Quản lý thay đổi thời gian dự kiến thi tuyển công chức sang cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm 2021; tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển công chức thêm 30 ngày; điều chỉnh điều kiện, tiêu chuẩn của 03 vị trí tuyển dụng và thay đổi hình thức thi tuyển công chức tại vòng 2 năm 2021, cụ thể như sau:

I. TIẾP TỤC NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC THÊM 30 NGÀY:

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 23/4/2021-22/5/2021

II. THAY ĐỔI HÌNH THỨC THI TUYỂN TẠI VÒNG 2:

Thay đổi Hình thức thi từ Phỏng vấn và Viết sang hình thức Phỏng vấn.

III. THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:

Thay đổi điều kiệu, tiêu chuẩn của 03 vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

Vị trí Chuyên viên Quản lý công nghệ cao;

Vị trí Chuyên viên Quản lý quy hoạch-xây dựng;

Vị trí Chuyên viên Quản lý đất đai-môi trường.

(Theo phụ lục đính kèm).

Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng của các vị trí khác theo thông báo tuyển dụng số 117/CNCHL-VP ngày 12/3/2021 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

IV. THAY ĐỔI THỜI GIAN THI TUYỂN CÔNG CHỨC:

Thời gian dự kiến tổ chức: Cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm 2021

Ban Quản lý thông báo để các cá nhân quan tâm đến kỳ thi tuyển dụng công chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2021 biết.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đề nghị các cá nhân truy cập trang thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (https://www.most.gov.vn), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (https://www.hhtp.gov.vn) hoặc liên hệ số điện thoại: 024 63269291 (gặp chị Vũ Thị Hằng). 

***** Tài liệu đính kèm: 

– Phụ lục chi tiết: 191TB

>>>> Xem thêm: BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tuyển dụng công chức năm 2021

Nguồn tin: www.most.gov.vn