BTC Tỉnh ủy Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện năm 2020

24/11/2020

BTC Tỉnh ủy Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức vào công tác tại các cơ quan khối Đảng, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, và các cơ quan, tổ chức chính trị cấp tỉnh, huyện năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/11/2020 đến hết ngày 23/12/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, BTC Tỉnh ủy, tổ 7, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

BTC Tỉnh ủy Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện năm 2020 BTC Tỉnh ủy Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện năm 2020

BTC Tỉnh ủy Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện năm 2020 BTC Tỉnh ủy Sơn La tuyển dụng công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonla.gov.vn