Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức năm 2020

09/09/2020

Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/09/2020 đến hết ngày 02/10/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV, Địa chỉ: 366Đ, CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

*****Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức năm 2020

Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức năm 2020 Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức năm 2020

Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức năm 2020 Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: pa4.gov.vn