Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2021

24/06/2021

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/06/2021 đến hết ngày 20/07/2021

– Địa điểm: Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cangvuhanghaiqni.gov.vn