Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức

07/05/2024

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã có Thông báo số 289/TB-CVHHQN ngày 1/4/2024 về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, theo đó thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đến hết ngày 02/5/2024. Tuy nhiên, để đảm bảo số lượng hồ sơ dự tuyển cho vị trí cần tuyển dụng và nâng cao chất lượng đầu vào, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đến hết ngày 15/5/2024.

Các thông tin về vị trí tuyển dụng, số lượng và điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo số 289/TB-CVHHQN ngày 01/4/2024 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc tuyển dụng viên chức năm 2024 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã đăng tải Báo điện tử Báo Quảng Ninh, Trang thông tin điện tử của đơn vị website: http://cangvuhanghaiquangninh.gov.vn.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

>>>>> Xem thêm: Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2024

Nguồn tin: baoquangninh.vn