Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021

29/01/2021

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Số lượng tuyển dụng: 04 viên chức.

3. Vị trí tuyển dụng:

– Vị trí việc làm Thuyền trưởng: 01 thuyền viên;

– Vị trí việc làm Máy trưởng: 01 thuyền viên;

– Vị trí việc làm Thủy thủ: 01 thuyền viên;

– Vị trí việc làm Thợ máy: 01 thuyền viên.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Tiêu chuẩn cụ thể: (Có phụ lục đính kèm)

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo)

IV. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Thời gian và địa điểm tổ chức: Dự kiến từ ngày 01/03/2021 đến ngày 03/03/2021 tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

2. Vòng 2:

– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Thang điểm (phỏng vấn, thực hành): 100 điểm

– Thời gian: Mỗi thí sinh trả lời phỏng vấn không quá 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

– Thời gian và địa điểm tổ chức: Dự kiến từ ngày 10/3/2021 đến ngày 12/3/2021 tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 

– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 28/01/2021 (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: buổi sáng từ 07h30 đến 11h30; chiều từ 13h00 đến 17h00).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0347.111.895 (gặp Ms. Linh).

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baoquangninh.com.vn