Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

23/06/2021

Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc đáp ứng các yêu cầu sau:

I. Số lượng tuyển dụng:

– Vị trí Thủ tục tàu thuyền: 01 người;

– Vị trí Theo dõi thi hành pháp luật: 01 người;

– Vị trí Tài chính – Kế toán: 01 người;

– Vị trí Hành chính – Quản trị: 01 người;

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

III. Thời gian – Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Thời gian: Từ ngày 24/6/2021đến hết ngày 24/7/2021.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh, số 157 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cangvuhanghaitphcm.gov.vn