Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Lần 2)

04/05/2020

Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Lần 2) như sau:

Tiếp theo Thông báo số 2396/TB-CVMB ngày 24/12/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 (Thông báo số 2396/TB-CVMB); Thông báo số 352/TB-CVMB ngày 23/3/2020 về việc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Thông báo số 352/TB-CVMB); Thông báo số 397/TB-CVMB ngày 31/3/2020 về việc tạm dừng tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019;

Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

Theo Thông báo số 352/TB-CVMB, Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 28/4/2020. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cảng vụ hàng không miền Bắc thông báo tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 27/4/2020 đến hết ngày 26/5/2020 (tiếp nhận vào các ngày làm việc trong tuần: sáng từ 08h00  12h00, chiều từ 13h00 – 16h00).

Các nội dung không nêu trong Thông báo này thực hiện theo Thông báo số 2396/TB-CVMB gửi kèm hoặc truy cập trên Website: naa.gov.vn.

>>>>>Xem thêm: Cảng vụ hàng không miền Bắc tuyển dụng viên chức năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:
Nguồn tin: naa.gov.vn