Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

27/07/2020

Thực hiện Công văn số 763/SNN-TCCB ngày 19/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét tuyển viên chức tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 75/QĐ-CCCNTY ngày 17 /7/2020 ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. Chi cục thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện: Theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 75 /QĐ-CCCNTY ngày 17 /7/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng được đăng trên website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ www.snnptnt.danang.gov.vn

2. Số lượng cần tuyển: Số lượng được tuyển tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y là 21 người

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

a) Hình thức: Xét tuyển

b) Nội dung:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 28 tháng 8 năm 2020 đến ngày 07 tháng 9 năm 2020

b) Địa điểm: Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng, lô số A2-18 đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

5. Lệ phí: Mức thu là 500.000đ/hồ sơ (theo quy định tạiThông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

6. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22 tháng 7 năm 2020 đến ngày 22 tháng 8 năm 2020 (phiếu đăng ký dự tuyển được đính kèm)

7. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính-Tổng hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng, lô số A2-18 đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị truy cập website www.snnptnt.danang.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Hành chính-Tổng hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: 02363 828 448

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2020./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: snnptnt.danang.gov.vn