Chi cục Cục Đăng kiểm Long An tuyển dụng người lao động năm 2020

20/03/2020

Chi cục Cục Đăng kiểm Long An cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau:

A. Số lượng người lao động dự kiến tuyển dụng là 03 người, gồm:

– Đăng kiểm viên làm việc tại Bộ phận kỹ thuật : 02 người.

– Nhân viên văn phòng làm việc tại Bộ phận tổng hợp: 01 người.

B. Mô tả vị trí việc làm của các vị trí cần tuyển dụng:

– Vị trí 1: Đăng kiểm viên

Thực hiện công tác giám sát kỹ thuật phương tiện thủy nội địa trong khai thác và đóng mới

Thực hiện kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn lao động

– Vị trí 2: Nhân viên nghiệp vụ

Thực hiện văn thư, lưu trữ.

Thực hiện các công việc khác được giao.

C. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Độ tuổi từ 22 tuổi đến không quá 40 tuổi;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề; e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sử dụng lao động xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; đã từng bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

2. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu.

– Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (người dự tuyển tự viết tay vào mẫu); yêu cầu khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực, cụ thể từng nội dung quy định; có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản photo (có chứng thực) các loại giấy tờ:

+ Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);

+ Học bạ hoặc bảng điểm;

+ Sổ hộ khẩu gia đình;

+ Giấy khai sinh;

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo khác, chứng chỉ hành nghề có liên quan (nếu có);

– Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ;

– Các loại giấy tờ của hồ sơ phải đầy đủ, sạch sẽ, không được tẩy xoá và đựng trong phong bì 24x34cm.

3. Các điều kiện khác:

Đối với vị trí 1:

– Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành: thiết kế thân tàu thủy, máy tàu thủy

– Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm trong ngành học.

– Có khả năng tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản, thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm…vv

Đối với vị trí 2:

– Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, tổng hợp, thống kê, lưu trữ …

– Có kinh nghiệm làm việc

– Có khả năng tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản, thành thạo tin học văn phòng, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm…vv

D. Thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/03/2020 đến ngày 20/04/2020

– Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Chi cục Đăng kiểm Long An

Địa chỉ: 16, Đường Đỗ Tường Phong, Phường 2, TP Tân An, Long An

Điện thoại: (0272)3521150 , Fax: (0272)3832241

E. Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:

1. Hình thức và nội dung xét tuyển

– Phỏng vấn

– Kiểm tra môn kiến thức chung

2. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: Thông báo qua điện thoại

– Địa điểm: Chi cục Đăng kiểm Long An

Nguồn tin: vr.org.vn