Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng lao động năm 2021

26/10/2021

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Ngãi cần tuyển dụng 6 lao động chuyên môn nghiệp vụ làm việc tại Phòng giao dịch NHCSXH các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 6 lao động làm chuyên môn nghiệp vụ:
– Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ:            2 lao động.
– Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây:        3 lao động.
– Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Hà:          1 lao động.
2. Đối tượng, điều kiện tuyển dụng, hồ sơ đăng ký dự thi, hình thức, nội dung thi tuyển và các nội dung liên quan khác: được đăng tải trên website của NHCSXH có địa chỉ: vbsp.org.vn. Đồng thời được công khai tại Trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã; Điểm giao dịch xã của NHCSXH đặt tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn và tại trụ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi, số 36 đường Nguyễn Thiếp, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính, kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 5/11/2021.
4. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổ chức, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi, số 36 đường Nguyễn Thiếp, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
– Ngân hàng không trả lại hồ sơ đối với ứng viên không trúng tuyển hoặc đã đăng ký nhưng không đến dự tuyển.
Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Hành chính – Tổ chức chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi, số 36 đường Nguyễn Thiếp, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255. 3818502; 0255.3723539.
Nguồn tin: baoquangngai.vn