Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021

29/10/2021

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 22/11/2021

– Địa điểm: Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, số 06 Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: baohatinh.vn