Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

28/09/2021

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/09/2021 đến hết ngày 19/10/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: cosocainghienmatuytiengiang.vn