Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

10/05/2021

Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 05/06/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Sơ yếu lí lịch: Mau_So yeu ly lich

– Đơn đăng ký dự tuyển: Mau_don tuyen dung

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: due.udn.vn