Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

30/03/2020

Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/03/2020 đến hết ngày 26/04/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Chính trị, Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn