Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

18/02/2021

Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 23/03/2021

– Địa điểm:Ban Tổ chức – Cán bộ, Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021 Đại học Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2021

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Sơ yếu lí lịch

Nguồn tin: www.tnu.edu.vn