Đại học Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2021

23/06/2021

Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 59 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/06/2021 đến hết ngày 15/07/2021

– Địa điểm: Phòng Quản trị nhân sự, Trường Đại học Trà Vinh ( số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.tvu.edu.vn