Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021

13/01/2021

Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/01/2021 đến hết ngày 19/02/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính và Dịch vụ Đài PT – TH Cà Mau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021 Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2020-2021

Nguồn tin: ctvcamau.vn