Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng nhân sự năm 2020

03/07/2020

Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau:

Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng nhân sự năm 2020

Nguồn tin: nbtv.vn