Đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2)

06/02/2023

Đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/02/2023 đến hết ngày 02/03/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: snv.travinh.gov.vn