Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022

10/01/2023

Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 28/01/2023

– Địa điểm:Phòng Hành chính – Tổng hợp, Đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blankblank

 

Nguồn tin: sovhttdl.quangtri.gov.vn