Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2020

16/09/2020

Căn cứ Công văn số 275/SNV-CCVC ngày 31/3/2020 của Sở Nội vụ Quảng Trị về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 2369/SGTVT-VP ngày 10/9/2020 của Sở Giao thông vận tải Quảng Trị về việc phân cấp tuyển dụng viên chức;

Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Vị trí việc làm tuyển dụng: 1 viên chức làm công tác văn thư – lưu trữ, thủ quỹ.

Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên; chuyên ngành: Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 1 (A1 hoặc tương đương) trở lên;

Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/ TT-BTTTT;

Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác tại đơn vị Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị từ 5 năm trở lên.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan có thẩm quyền;

– Đảm bảo các điều kiện dự tuyển theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Đối tượng xét tuyển đặc biệt phải đảm bảo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định 161/2018/ NĐ-CP; Nếu đối tượng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải đảm bảo các điều kiện khác quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

3. Hồ sơ dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn;

– Bản sơ yếu lý lịch mẫu 2C hoặc bản sơ yếu lý lịch tự thuật mẫu 03;

– Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có đủ điều kiện chứng nhận;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 2 ảnh 3×4 và 2 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

– Bản sao quá trình đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

Khi nộp hồ sơ mang theo các loại giấy tờ gốc để kiểm tra đối chiếu.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 14/9/2020 – 14/10/2020.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị; Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng:

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

b) Nội dung xét tuyển:

+ Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Kiểm tra thông qua phỏng vấn về các kiến thức chuyên ngành liên quan đến vị trí việc làm tuyển dụng; vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

c) Thời gian xét tuyển: Dự kiến 21/10/2020.

d) Địa điểm xét tuyển: Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị; đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. đ) Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng (theo quy định tại tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Thông báo này được đăng trên báo Quảng Trị; trên website của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov. vn và trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT tại địa chỉ: http://sogiaothongvantaiqt.gov.vn

Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 02333.852 326.

Nguồn tin: baoquangtri.vn