Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

25/03/2021

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/03/2021 đến hết ngày 23/04/2021

– Địa điểm: Phòng Bộ máy, Biên chế và Quản lý nhân sự, nhà A, Ban tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia , số 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 Học viện Hành chính Quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: www1.napa.vn