Hội Người mù tỉnh Hải Dương xét tuyển viên chức năm 2020.

22/05/2020

Thực hiện Công văn số 328/SNV-CCVC ngày 20.5.2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Hội Người mù tỉnh năm 2020;

Hội Người mù tỉnh Hải Dương thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Ưu tiên đối tượng đã được đào tạo tại các trường, trung tâm PHCN giáo dục người khuyết tật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng viên chức cần tuyển

1. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 01 người.

2. Trình độ chuyên môn ở vị trí việc làm viên chức cần tuyển dụng: 

+ Vị trí việc làm kế toán: 01 người.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

III. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ.

1. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển:

Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

2. Thời hạn và địa điểm nhận Phiếu đăng kí dự tuyển:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 21.5.2020 đến hết ngày 20.6.2020 (nhận vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30).

– Địa điểm: Hội Người mù tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ: Số 2 Đồng Xuân, TP Hải Dương.

3. Số điện thoại liên hệ: 02203.844.850

IV. Nội dung và hình thức tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: 

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm:

– Địa điểm xét tuyển: Hội Người mù tỉnh Hải Dương.

– Thời gian hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn: Hội Người mù tỉnh sẽ thông báo sau.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng chẵn)/ người dự tuyển.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Hội Người mù tỉnh, SĐT: 02203.844.850.

Nguồn tin: baohaiduong.vn