Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

06/04/2021

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn