Kênh Truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam tuyển dụng nhân viên năm 2020

14/09/2020

Kênh Truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam tuyển dụng 25 nhân viên năm 2020 như sau:

Kênh Truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam tuyển dụng nhân viên năm 2020 Kênh Truyền hình Đài tiếng nói Việt Nam tuyển dụng nhân viên năm 2020

Nguồn tin: ajc.hcma.vn