Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

24/07/2020

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/07/2020 đến hết ngày 19/08/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính – Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Xã Hy Cương – TP. Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: denhung.org.vn