Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020

14/04/2021

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/04/2021 đến hết ngày 13/05/2021

– Địa điểm: Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang, số 213 tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn