Liên minh HTX Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (lần 2)

20/07/2021

Liên minh HTX Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (lần 2) như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/07/2021 đến hết ngày 19/08/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn