Lực lượng Thanh niên xung phong TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

03/08/2022

Lực lượng Thanh niên xung phong TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/07/2022 đến hết ngày 20/08/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Lao động tiền lương Lực lượng, số 636 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu chính) hoặc thông qua hộp thư điện tử tnxp@tphcm.gov.vn.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.tnxp.hochiminhcity.gov.vn