Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2020

07/07/2020

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động năm 2020

Nguồn tin: vbspbinhthuan.org.vn