NHNN chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng nhân viên kiểm ngân năm 2022

11/05/2022

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang tuyển dụng nhân viên kiểm ngân năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/05/2022 đến hết ngày 10/06/2022

– Địa điểm: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, NHNN chi nhánh tỉnh An Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn