Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2023

06/01/2023

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức loại D năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023

– Địa điểm: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn