Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Điện Biên tuyển dụng công chức loại D năm 2021

15/09/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Điện Biên tuyển dụng công chức loại D năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/09/2021 đến hết ngày 15/10/2021

– Địa điểm: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Điện Biên, số 890 đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sbv.gov.vn