Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum tuyển dụng công chức loại C năm 2022

06/08/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum tuyển dụng công chức loại C năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/07/2022 đến hết ngày 23/08/2022

– Địa điểm: Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn