Phòng TN Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường Đại học KHTN, ĐHQG-HCM tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2022

27/04/2022

Phòng thí nghiệm Vật liệu Kỹ thuật cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 25/05/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính (phòng F.01) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5,Tp.HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.hcmus.edu.vn