Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

12/10/2021

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 09/11/2021

– Địa điểm: Văn phòng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, tầng 3, số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bidifosted.vn