Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

09/06/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc giao số lượng người làm việc năm 2021;

Căn cứ nhu cầu sử dụng viên chức, nhằm đáp ứng yêu cầu Danh mục vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Công Thương Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại như sau:

I.   Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; đáp ứng yêu cầu về tuyển dụng viên chức, cụ thể:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo thông báo tuyển dụng nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

II.   Vị trí tuyển dụng và yêu cầu

– Kế toán: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kế toán. Số lượng: 01 người.

– Tư vấn phát triển công nghiệp (thiết kế, giám sát công trình điện): Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành điện, kiến trúc, xây dựng. Số lượng: 02 người.

– Tư vấn thực hiện kiểm toán năng lượng và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành điện, công nghệ, kỹ thuật nhiệt, cơ khí, kỹ thuật môi trường. Số lượng: 01 người.

– Đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Luật, sư phạm kỹ thuật, kinh tế, quản lý công nghiệp, quản trị kinh doanh. Số lượng: 01 người.

Yêu cầu chung: Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu trình độ A2 hoặc tương đương; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

III.   Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01, Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ).

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ (bản chính, bản chứng thực) theo thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu phát hiện sai sự thật thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

IV.  Phương thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

Nội dung xét tuyển, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng: Thực hiện theo Quy chế xét tuyển viên chức.

V.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang.

Địa chỉ: 387 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Tầng 5 – Trụ sở Sở Công Thương Tiền Giang).

Số điện thoại liên hệ: 0273.3886288 (Phòng Hành chính – Tổng hợp).

Nguồn tin: sct.tiengiang.gov.vn