Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022

15/10/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-SCT ngày 21/9/2022 của Sở Công Thương về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 và Công văn số 1693/SNV-CCVC ngày 28/9/2022 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022.
Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh thông báo xét tuyển viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên môn với ngành, chuyên ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, trong đó:
. Trường hợp người đăng ký dự tuyển sử dụng văn bằng chuyên môn sau đại học để đăng ký dự tuyển thì ngành, chuyên ngành đã được đào tạo ở trình độ đại học phải đáp ứng theo yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm cần tuyển.
. Các văn bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, chứng nhận theo quy định.
+ Đối với yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch: Người trúng tuyển sẽ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sau khi được tuyển dụng.
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
– Có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển trong kỳ tuyển dụng trước (nếu có).

2. Chỉ tiêu, vị trí xét tuyển; yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm dự tuyển
a) Chỉ tiêu xét tuyển: 03 chỉ tiêu
b) Vị trí xét tuyển: Viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên (mã số 01.003); Trình độ chuyên môn: Đại học, cụ thể:
– 01 vị trí việc làm thực hiện công tác Tư vấn Phát triển công nghiệp, công tác tại Phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
+ Mô tả vị trí việc làm: Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật; Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp như theo dõi, tổng hợp, báo cáo hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp. Các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp.
+ Ngành, chuyên ngành của chuyên môn đào tạo: Một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Công nghệ kỹ thuật điện điện tử; Điện khí hóa – cung cấp điện; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng.
– 01 vị trí việc làm thực hiện công tác Hành chính và Quản trị văn phòng, công tác tại Phòng Hành chính Tổng hợp:
+ Mô tả vị trí việc làm: Công việc hành chính: Tổng hợp chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm, báo cáo tổng kết công tác năm, báo cáo chuyên đề, định kỳ, đột xuất của đơn vị; Công việc Quản trị Văn phòng: Quản lý và tham mưu sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị cơ quan (máy tính, máy in, máy chiếu, máy photocopy…); quản lý và sử dụng tài sản công, công cụ, dụng cụ của đơn vị; Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, hồ sơ Cơ quan an toàn an ninh trật tự, Cơ quan văn hóa.
+ Ngành, chuyên ngành của chuyên môn đào tạo: Một trong các ngành, chuyên ngành: Luật; Quản trị kinh doanh; Quản trị văn phòng; Công nghệ thông tin; Đại học Hành chính; Quản lý nhà nước
– 01 vị trí việc làm thực hiện công tác Xúc tiến thương mại, công tác tại Phòng Xúc tiến thương mại:
+ Mô tả vị trí việc làm: Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại: Thực hiện tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm thương mại trong và ngoài nước; Thực hiện quản lý và vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử: cập nhật thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, hoạt động liên kết sàn giao dịch thương mại điện tử; Thực hiện hoạt động Thương mại điện tử (bao gồm của tỉnh và của quốc gia): tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia, triển khai hỗ trợ thiết kế website doanh nghiệp…; Thực hiện công tác phối hợp và hỗ trợ lĩnh vực thông tin thị trường, tin tức giá cả hàng hoá, thông tin doanh nghiệp.
+ Ngành, chuyên ngành của chuyên môn đào tạo: Một trong các ngành, chuyên ngành: Thương mại dịch vụ; Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử; Marketing; Quản trị kinh doanh; Quan hệ công chúng.
3. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và nội quy, quy chế xét tuyển viên chức theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV. Cụ thể:
* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:
– Hình thức: Phỏng vấn.
– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian: Phỏng vấn 30 phút trước khi phỏng vấn thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị.
– Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.
5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Công Thương quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
6. Đăng ký xét tuyển viên chức:
a) Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển:
Người đăng ký dự xét tuyển viên chức phải nộp hồ sơ dự tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 (đính kèm).
– 03 (ba) phong bì (kèm theo tem) và ghi rõ địa chỉ liên lạc để gửi các thông báo có liên quan; 03(ba) ảnh 3×4 có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của mỗi tấm ảnh.
– Để giúp việc tổng hợp, xác định về điều kiện dự tuyển được thuận lợi, người đăng ký dự tuyển nộp bản sao chụp: Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học theo yêu cầu của vị trí việc làm xét tuyển (bản photocopy và không yêu cầu chứng thực/công chứng/sao y; trường hợp các văn bằng tiếng nước ngoài thì nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam).
b) Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 14/10/2022 đến hết ngày 13/11/2022 (đối với hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi theo đường Bưu chính sẽ được căn cứ theo dấu của Bưu điện).
c) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo giờ hành chính):
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức gửi đến địa chỉ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại – Số 4, Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại: 0294.3866.549.

6. Thu phí xét tuyển viên chức
a) Trường hợp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển viên chức được xác định là đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển thì người đăng ký dự tuyển phải nộp phí xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến như sau:
– Đối với kỳ xét tuyển có dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh/lần.
– Đối với kỳ xét tuyển từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh/lần.
– Đối với kỳ xét tuyển từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh/lần.
b) Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ thông báo cụ thể thời hạn, địa điểm nộp phí xét tuyển để người đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thực hiện.
7. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập
a) Thời gian xét tuyển: Dự kiến quí I/2023; thời gian cụ thể sẽ thông báo
sau.
b) Địa điểm xét tuyển: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh – Số 2, Lý Tự
Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
c) Tài liệu ôn tập: Sở Công Thương sẽ thông báo trên Trang tin điện tử của Sở Công Thương tài liệu ôn tập để thí sinh nghiên cứu, tự ôn tập, theo địa chỉ: https://sct.travinh.gov.vn.
8. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức
– Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng xét tuyển báo cáo Giám đốc Sở Công Thương xem xét, công nhận kết quả xét tuyển.
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển, Hội đồng xét tuyển thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Sở Công Thương và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
9. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:
a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Công Thương để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
b) Sở Công Thương sẽ tổ chức kiểm tra, thẩm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ đối với người trúng tuyển, trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Công Thương ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Công Thương thông báo công khai trên Trang tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Mọi chi tiết liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên, người dự tuyển tiếp tục theo dõi các thông tin về xét tuyển viên chức năm 2022 trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh (https://sct.travinh.gov.vn).
Trên đây là thông báo xét tuyển viên chức năm 2022, Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết; công khai trên Trang tin điện tử của Sở Công Thương, người đủ tiêu chuẩn, điều kiện có quyền đăng ký dự tuyển.

***** Tệp đính kèm:

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sct.travinh.gov.vn