Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

01/07/2020

Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/06/2020 đến hết ngày 29/7/2020

– Địa điểm: Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, Số 302 Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn