Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022

18/01/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-SKHĐT ngày 17/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung số lượng viên chức cần tuyển dụng của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bổ sung số lượng viên chức cần tuyển dụng, cụ thể như sau:

1. Số lượng biên chế viên chức cần tuyển dụng bổ sung
– Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 01 người.
– Vị trí tuyển dụng: Xúc tiến thương mại.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, nội dung tuyển dụng; phiếu đăng ký dự tuyển
a) Có văn bằng, chứng chỉ như sau:
– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo thuộc nhóm ngành: Kinh tế; thương mại; tài chính – ngân hàng.
– Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (hoặc chứng chỉ khác theo quy định).
b) Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 2276/TB-SKHĐT ngày 19/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2022.
3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày 18/01/2023 đến hết ngày 17/02/2023 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc).
– Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà số 02 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Lai Châu, tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng
Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức vòng 2 sẽ được thông báo trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: https://sokhdt.laichau.gov.vn) và gửi đến từng thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2.
Các thí sinh đã đăng ký dự tuyển theo Thông báo số 2276/TB-SKHĐT ngày 19/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư nếu có nguyện vọng thay đổi vị trí tuyển dụng thì đăng ký lại Phiếu đăng ký dự tuyển theo các vị trí tuyển dụng tại Kế hoạch này. Trường hợp thí sinh không thay đổi thì được bảo lưu theo các vị trí tương ứng tại kế hoạch này và không phải đăng ký lại Phiếu đăng ký dự tuyển.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Văn phòng, tầng 7, nhà B khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu- Số điện thoại: 02133.876.501) để xem xét, giải quyết.

Nguồn tin:  sokhdt.laichau.gov.vn