Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023

05/06/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm tư vấn đấu thầu năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023

– Địa điểm: Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư – Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

 

Nguồn tin: sokhdt.haiphong.gov.vn