Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh  Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

06/04/2022

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh  Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/03/2022 đến hết ngày 27/04/2022

– Địa điểm: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lâm Đồng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

–  Bảng chỉ tiêu

Danh mục tài liệu

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: lamdong.gov.vn